Staldakrenovatie: Update over de subsidies en prijzen

Nooit was interessanter om een asbesthoudend dak te verwijderen en dat blijft ook zo in het huidige marktklimaat. Zoek je persoonlijk advies voor het renoveren van je staldak? Klik dan hier!

Het renoveren van een dak is een beslissing die niet lichtzinnig wordt genomen. Vaak gaat het om een dure investering. Met de huidige ondersteunende maatregelen blijft het vandaag echter interessant om uw asbesthoudend dak te vervangen door een nieuwe oplossing, zelfs in het huidige klimaat.

Dakrenovaties bij een verwarmde stal, loods of schuur

Het renoveren van een dak op een verwarmde ruimte vraagt uiteraard om een goede, geïsoleerde oplossing. Dit niet alleen om de druk op de (verwarmings)kosten te verlagen, maar eveneens omdat een geïsoleerde oplossing met een Rd-waarde van 4,5 m²K/W ook in aanmerking komt voor een mooie subsidie via Fluvius. Zo kan u voor het vervangen van uw asbesthoudend dak en het installeren van een geïsoleerde oplossing sinds februari 2022 tot €16/m2 subsidie ontvangen. Dit is een verhoging van €4 per m2 in vergelijking met voorgaande jaren.

Wel is het zo dat de basisprijzen voor de conventionele geïsoleerde oplossingen – zoals sandwichpanelen -  de laatste 4 maanden substantieel zijn verhoogd. Hierdoor leeft soms ook de idee dat deze ondersteunende subsidies de verhoging niet voldoende dekken. Dit is echter niet correct, aangezien er een veelheid aan oplossingen bestaan die niet alleen voldoen aan de juiste isolatienormen, maar eveneens de mogelijkheid bieden om op een economische (lees goedkope) manier het dak van uw stal te vervangen.

Wat met onverwarmde ruimtes?

Ook voor niet verwarmde ruimtes worden vandaag mooie incentives aangeboden wanneer u uw dak vervangt. Kiest u voor het verwijderen van een asbesthoudend dak én vervangt u dit door een zonnedak, dan biedt de overheid u subsidies tot €12 per vierkante meter.

De voorwaarden om deze subsidies te ontvangen zijn rechtlijnig: U dient voor eind dit jaar over een getekende offerte en voorschot voor asbestverwijdering te beschikken, u dient zonnepanelen te leggen op 10% van de totale dakoppervlakte en u dient het project te voltooien voor eind 2024. Voldoet u aan deze regels, dan voldoet u ook aan de voorwaarden om van deze subsidie te genieten.
De zonnepanelen mag u bovendien installeren op eender welk dak op hetzelfde perceel als het gesaneerde dak.

De OVAM containers

Eind vorig jaar lanceerde OVAM het protocol voor ondersteuning van de landbouwsector om asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen. Hierbij kon je als landbouwer je asbesthoudend dak gratis laten afvoeren en verwerken. De actie werd initieel opgezet met als doel om 1500 landbouwers te helpen. De actie bleek een groot succes, want het aantal deelnemers werd snel bereikt en ook de wachtlijst was binnen de kortste keren volzet. Vandaag kan je dus jammer genoeg meer op deze steunmaatregel rekenen.

Geen man overboord echter, want lokaal zijn ook vaak initiatieven lopende, gelanceerd door de aanwezige intercommunales. Dit betekent wel dat er in elke regio in Vlaanderen vaak een verschillende regeling van kracht is. Toch loont het de moeite om zich hier even in te verdiepen, want hier kan je vaak één of meerdere containers bekomen aan een prijs van 170 €/stuk.

VLIF Steun

Ook het VLIF doet zijn duit in het zakje. Bij een totaal asbestdakrenovatie, waarbij ook een nieuw dak gemonteerd wordt, geeft het VLIF 30% subsidies op de nieuwe dakbedekking (incl. het monteren van isolatie en werken aan de dakconstructie). Voor jonge landbouwers wordt de steun zelfs opgetrokken tot 40%!


Als landbouwer dien je wel aan een aantal VLIF-voorwaarden te voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat uw jaarlijks netto beroepsinkomen uit niet-landbouwactiviteiten lager is dan 12 000 euro. Een andere belangrijke voorwaarde is het voeren van een een bedrijfseconomische boekhouding of een vennootschapsboekhouding. Voldoe je aan deze voorwaarden, dan kan je hier dus mee verder.

M.M Montage

Met M.M Montage hebben wij 15 jaar ervaring in dak – en gevelrenovatie binnen de agrarische sector, zowel in Nederland als België. Wij bieden totaaloplossingen en ontzorgen onze klanten van A tot Z. Wilt u ook weten wat uw opties zijn?