Is er asbest aanwezig in het dak of de wanden van uw loods, stal of bedrijfsgebouw? Wilt u dit asbest laten verwijderen en vervangen door nieuwe dak -of gevelbeplating? In samenwerking met onze gecertificeerde partners, ontzorgen wij dagelijks onze opdrachtgevers bij het laten verwijderen en vervangen van asbest en asbesthoudende platen. Wij doen dit zowel voor al onze projecten in de landbouw sector als voor onze projecten in de industriële sector.

De asbestsanering gebeurt uiteraard volgens de regels van de kunst en volgens stricte veiligheidsrichtlijnen. Wil u alvast meer weten over asbestsanering voor uw project? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of neem een kijkje via onderstaande linken.

Asbest verwijderen van uw stal of loods
Asbestsanering dak bedrijfsgebouwen

 

Welke voorbereidingen moet ik zelf treffen voor het asbest saneren? 

In dit filmpje vertellen we je welke voorbereidingen je moet treffen voordat we de asbest verwijdering kunnen uitvoeren:

1. Voorzie voldoende ruimte rondom het gebouw in kwestie, zodat onze kranen, verreikers en de asbestcontainers op een veilige manier kunnen worden geplaatst.
2. U zorgt ervoor dat de gevels vrij zijn en dat er geen spullen in de buurt staan. Op die manier vermijden we dat er asbesthoudende vezels op die spullen terecht zouden komen.
3. U zorgt ervoor dat de loods, stal of uw gebouw leeg en bezemschoon is. 
4. U zorgt ervoor dat de gordingen proper zijn, zodat de werken op een efficiënte manier kunnen worden uitgevoerd. 

Vooralleer wij aan de slag gaan, ontvangt u van ons een uitgebreide instructiemail met specifieke richtlijnen rond asbestverwijdering. 

 

Met de juiste aanpak heeft u binnen enkele dagen een geheel nieuw dak.

Stap 1: asbestinventarisatierapport

Voordat de asbest sanering daadwerkelijk kan worden uitgevoerd, moet eerst het papierwerk op orde zijn. In het filmpje vertellen we u hier meer over.
Voor meer dan 80% van dakrenovaties die wij uitvoeren, regelen we ook de asbestinventarisatie. Hiervoor komt iemand bij u langs om het dak te beoordelen en een monster te nemen. In het rapport wordt de aangetroffen asbest beschreven. Ook wordt er een risicobeoordeling gemaakt. Wij bezorgen u het inventarsiatierapport en verzorgen ook de wettelijke verplichting qua aangifte en rapportering bij de overheden. 

 

Bereikbaarheid stallen asbest verwijdering

Stap 2: Een goed bereikbare en schone locatie

U zorgt voor goede bereikbaarheid rondom uw stal of loods. Het is aan te bevelen dat het binnen bezemschoon is, maar we blijven wel realistisch. Rondom het dak betekent dit concreet dat er in de stal of de stal geen zaken zoals als spinnenwebben meer zitten. 

Asbest sanering

Stap 3: Asbest sanering

Na de sanering wordt het dak dezelfde dag vrijgegeven (goedgekeurd).

Wanneer wij in veebedrijven aan de slag gaan, passen wij onze werkmethodiek aan. Als het mogelijk is, saneren wij bij een veestapel in twee fases. Zo zullen we zo snel mogelijk proberen om de ene helft van het dak te finaliseren. Dit stelt u in staat om uw vee snel te verplaatsen naar de afgewerkte helft. Vervolgens werken we de andere helft af. Indien gewenst, kan uw vee dus in de schuur aanwezig blijven. 

Montage van nieuw dak

Stap 4: Montage nieuw dak

Direct na de asbest sanering wordt (indien nodig) randbeveiliging geplaatst. Daarna starten we onmiddellijk met de montage van het nieuwe dak. Doordat onze werkvoorbereider op voorhand alles heeft opgemeten, kunnen wij vlot verderwerken.

Kiest u voor golfplaten of panelen? Wij adviseren graag wat voor u de beste dak-oplossing is.

Goed om te weten:

Vlaanderen asbestveilig 

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Het actieplan Asbestafbouw streeft dan ook ook naar een versnelde verwijdering van alle asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

  • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Het Vlaamse gewest voorziet ter ondersteuning een aantal subsidies en steunmaatregelen. Meer informatie? Aarzel niet ons te contacteren

Verzekeraars

Stallen met een asbestdak worden tegenwoordig niet altijd meer goed verzekerd. Bijna alle verzekeraars hebben de laatste jaren de voorwaarden aangepast. Bekijk voor de asbest verwijdering dus nauwkeurig of u goed verzekert bent.

 

Verhoogde investeringsaftrek ten gevolge van Covid voor KMO's

Waarover gaat het?

De investeringsaftrek heeft tot doel om kmo’s aan te moedigen om productieve investeringen te doen. De investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarop belastingen moeten worden betaald. Het bedrag van de aftrek wordt bepaald als een percentage van de investering. Met de Corona-wet III werd het basistarief voor de investeringsaftrek opgetrokken van 8 % tot 25 % voor investeringen gedaan van 12 maart 2020 tot 31 december 2020. Deze maatregel is nu verlengd voor investeringen gedaan tot 31 december 2022.

Doel van de maatregel 

De verlenging van de tijdelijke verhoging met twee jaar moet kmo’s aanmoedigen om in deze crisisperiode productieve investeringen te doen.

 

Schadelijkheid van asbest

Zolang platen op het dak liggen en niet beschadigd zijn kan asbest eigenlijk niet zoveel kwaad. Maar een asbest verwijdering is wel aan te raden!

Wat is een asbestsanering?

De termen asbestsanering en asbestverwijdering hebben vrijwel dezelfde betekenis en vaak worden ze door elkaar gebruikt. Als we spreken over asbestsanering, gaat het vaak over het verwijderen én het verwerken van asbest. Regelmatig wordt het woord asbestsanering ook gebruikt in de context van een calamiteit of een probleem situatie, zoals bijvoorbeelld een brand. Asbestsanering betekent dus eigenlijk het volledige proces: vanaf de aanvraag om het asbest te verwijderen tot en met het verwijderen en verwerken van het asbest.  

Het verwijderen van asbest is een onderdeel van de volledige asbestsanering. Het gaat dan specifiek om het verwijderen van de asbest toepassing: dit kunnen de platen op uw dak zijn, maar ook een asbest toepassing in uw huis. Waar het allemaal op neerkomt is dat we een gebouw of onderdeel daarvan geheel vrij maken van asbest.

Hoe herken je asbest?

Hoe herken je asbest? 

Bent u niet zeker of een materiaal in uw omgeving asbest bevat? Dan kan u op verschillende manieren te weten komen of het materiaal asbesthoudend is. De veiligste en meest zekere manier is om een laboanalyse te laten uitvoeren. Vooral omdat asbestvezels eigenlijk niet zichtbaar zijn met het blote oog. 

Informeer bij asbestinventarisatie specialist hoe u op een veilige manier een staal van het materiaal kunt aanleveren. Lukt dat niet of wilt u dit liever niet zelf doen, dan komt de specialist zelf een staal nemen.

Experts kunnen veel asbesttoepassingen soms ook visueel herkennen, bijvoorbeeld golfplaten en leien in asbestcement. In dat geval is er geen laboanalyse nodig. 
 

Asbest zelf herkennen


Controleert u liever zelf of een materiaal asbest bevat? Dan kunt u enkele trucjes gebruiken. Raadpleeg bijvoorbeeld het productiejaar, bekijk de textuur of doe de vlamtest. Let wel op: deze hulpmiddelen zijn minder nauwkeurig. 

 

Raadpleeg het productiejaar


Het productiejaar van een materiaal kan u een eerste aanwijzing geven over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Ook plannen, facturen, technische fiches en andere gegevens van de fabrikant kunnen nuttig zijn.

Werd het materiaal geproduceerd of geplaatst tussen 1945 en 2001? Dan is de kans reëel dat het asbest bevat. Dat geldt zeker voor toepassingen geproduceerd tussen 1955 en 1985.

Een dak of gevelbekleding uit kunstleien of golfplaten geplaatst voor 1990 bevat altijd asbest.

Leien of golfplaten zonder asbest herkent u aan de vermelding ‘N’ of ‘NT’ (New Technology). Asbestvrije golfplaten hebben ook altijd een verstevigingsbandje.

Bekijk de textuur van het materiaal

U kunt asbest ook herkennen door de textuur van een materiaal te bekijken. Let op de volgende zaken:

De meeste plaatmaterialen in asbestcement hebben een gewafelde structuur in de vorm van een honingraat. Ze bestaan meestal ook uit meerdere lagen.

Toepassingen in asbestcement hebben vaak ‘asbestbloemen’: witte vlekken verspreid over het oppervlak. Die vlekken wijzen op de aanwezigheid van asbest.

Doe de vlamtest

Een derde trucje is de vlamtest. Ga met een vlam over een zichtbare vezelbundel, bijvoorbeeld aan een hoek of op een plaats waar het materiaal gebroken is. Gloeien de vezels alleen maar, en worden ze niet vernield door de vlam? Dan is de kans groot dat het om asbest gaat. Vezels die niet van asbest zijn, zullen door de vlam uiteenvallen of druppels vormen.

Opgelet: ook andere types van keramische vezels kunnen bij de vlamtest gloeien. Om zeker te zijn, doet u beter een beroep op een erkend expert.

Asbestinventaris

Als een gebouw over een asbestinventaris. beschikt, is dat uiteraard uw beste bron van informatie. De inventaris beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw voorkomen en doet een uitspraak over hun toestand. Het geeft ook adviezen voor een juist beheer of een correcte verwijdering. Alleen een recente asbestinventaris, opgemaakt door een bekwame expert, is betrouwbaar. 

Tegen 2032 zal elk gebouw in Vlaanderen over een asbestinventaris moeten beschikken. Om een gebouw te verkopen zal u in de toekomst een asbestsattest. moeten voorleggen. De OVAM zal zo’n attest afleveren op basis van een correcte asbestinventaris, opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige

Hoe gaat de asbestsanering van uw dak in zijn werk?

Na de projectvoorbereiding komen wij met de torenkraan en verreiker om het asbesthoudend materiaal op het dak te saneren. We kunnen tot 800m2 oppervlakte asbest per dag saneren. Het asbest wordt door ons verwijderd, klaargezet voor vervoer en het terrein en uw gebouw worden netjes opgeleverd. Eens de sanering is voltooid, kunnen de volgende stappen voor het leggen van het nieuwe dak, in gang worden gezet. 

Op welke subsidies heb ik recht bij een asbestsanering?

Vandaag voorziet de Vlaamse overheid twee types subsidies bij het verwijderen van een asbesthoudend dak: 

- Subsidies voor asbestsanering van een dak op een verwarmde ruimte: Wanneer u een asbesthoudend dak verwijdert op een verwarmde ruimte (een verwarmde stal, een verwarmde loods,...) en deze vervangt door een geïsoleerde oplossing met 10cm isolatie, dan kan u een subsidie aanvragen tot €16 per m2. Deze premie bestaat uit €4 per m2 basispremie en €12 per m2 bijkomende premie in geval van asbestverwijdering.

U kan ons vrijblijvend contacteren voor meer informatie!   

 

- Subsidies voor asbestsanering van een dak op een niet-vewarmde ruimte:

Wanneer u een asbesthoudend dak verwijderd op een niet-verwarmde ruimte (stal, loods, etc) en deze vervangt door een zonnedak, kan u aanspraak maken op een ondersteunende subsidie ter waarde van €12 per m2. In dat geval dient u voor eind 2022 een overeenkomst te hebben voor de verwijdering van het asbesthoudend dak én dient u voor eind 2024 de zonnepanelen te hebben geplaatst. 10% van uw totale dakoppervlakte dient te worden voorzien in zonnepanelen om aanspraak te maken op deze ondersteunende maatregel. 

U kan ons vrijblijvend contacteren voor meer informatie!

Wanneer mag ik zelf mijn asbest verwijderen?

Asbest verwijderen wordt best gedaan door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Dit om uw eigen gezondheid en die van uw omgeving veilig te stellen. Mag u dan toch zelf asbest verwijderen? Vandaag mag dat in bepaalde gevallen nog steeds: 

 

Asbest binnen in een gebouw

In binnenruimtes mag u alleen hechtgebonden asbest verwijderen dat niet beschadigd is. Dat betekent dat het materiaal volledig intact is en er geen vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Opgelet: ook tijdens het verwijderen moet het asbest intact blijven.

Asbest buiten een gebouw

Bevindt het asbest zich buiten uw woning of gebouw? Dan mag u de volgende toepassingen zelf wegnemen:

  • hechtgebonden asbest dat niet beschadigd is;
  • hechtgebonden asbest dat wel beschadigd is en waarbij er vrije asbestvezels zichtbaar zijn.

Opgelet: Een beschadigde asbesttoepassing of asbest in slechte staat kan makkelijk verder breken of vergruizen. Er komen dan schadelijke asbestvezels vrij die ingeademd kunnen worden.

Asbest binnen of buiten een gebouw

De volgende asbesthoudende materialen mag u als particulier of zelfstandige zelf verwijderen, ongeacht of ze zich binnen of buiten bevinden:

  • dichtingen of pakkingen;
  • koorden en andere geweven materialen;
  • remvoeringen of gelijkaardige toepassingen.

zorg dat u steeds op een veilige manier te werk gaat en bescherm uzelf!

 

Accepteer je cookies?

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Ik ga akkoord