Staldakrenovatie: Update 2023 over de premies en prijzen!

Ook in 2023 geven wij graag een update van de huidige ondersteunende maatregelen in het kader van asbestverwijdering en dakrenovaties. Het renoveren van een dak is tenslotte nog steeds een beslissing die niet lichtzinnig wordt genomen. Het gaat dan ook om een dure investering. Met de huidige maatregelen is het vandaag echter interessanter dan ooit om uw asbesthoudend dak te vervangen door een nieuwe, duurzame oplossing.

VLIF Steun

Door de aanhoudende discussie rond het stikstof dossier, lieten de nieuwe VLIF voorwaarden voor dakrenovaties een tijdje op zich wachten. Maar in kwartaal 3 kwam dan toch het verlossende nieuws over de nieuwe premies. Het minste wat we kunnen zeggen is dat het systeem grondig is aangepast. Het is, volgens ons, dan ook een stuk interessanter geworden om tot de actie over te gaan.

Wat is er nu precies veranderd?

Vanaf nu hanteert het VLIF een forfaitaire kostprijs als basis om de VLIF premie op te berekenen.  Zo is de huidige forfaitaire kostprijs voor een niet geïsoleerd dak (golfplaten) vastgelegd op €50/m2. Voor een dak met geïntegreerde isolatie (Eco of sandwichpanels) tot 300mm bedraagt dit €53,64/m2. Kiest u voor een geïntegreerde isolatie met 10cm isolatie, dan wordt de forfaitaire kostprijs vastgeklikt op €89,85/m2. 

Om uw concrete premie per m2 te berekenen dient u uiteraard uw VLIF toelage mee te nemen. Als jonge landbouwer kan u aanspraak maken op een ondersteuning tot 40% van de forfaitaire kostprijs. Als landbouwer onder de “normale regeling” bedraagt dit 30%.

Gaat u dit nu becijferen, dan zal u zien dat u als jonge landbouwer voor een niet-geïsoleerde oplossing een premie tot €20/m2 kan aanvragen. Kiest u echter voor een sterk geïsoleerd sanwichpaneel met 10cm isolatie, dan kan u tot €35,94/m2 ondersteuning aanvragen.

Bent u ouder dan 40 en komt u in aanmerking voor een VLIF premie, dan kan u 30% steun aanvragen. In dit geval ontvangt u voor de niet-geïsoleerde golfplaten oplossing tot €15/m2 premie. Kiest u echter voor de sterk geïsoleerde oplossing met 10cm isolatie, dan kan u premies aanvragen tot €26,96/m2.

Bovendien zijn deze premies nog steeds combineerbaar met de FLuvius subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen op niet-verwarmde ruimtes. Alles gecombineerd geeft dit in sommige, optimale gevallen een ondersteuning tot wel €43,94/m2!

Dakrenovatie voor een onverwarmde ruimte

Voor niet verwarmde ruimtes worden vandaag nog steeds mooie incentives aangeboden. Kiest u voor het verwijderen van een asbesthoudend dak én vervangt u dit door een zonnedak, dan biedt de overheid u nog steeds subsidies tot €12 per vierkante meter.

De voorwaarden om deze subsidies te ontvangen zijn rechtlijnig: U dient voor eind dit jaar over een getekende offerte en voorschot voor asbestverwijdering te beschikken, u dient zonnepanelen te leggen op 10% van de totale dakoppervlakte en u dient het project te voltooien voor eind 2025.  Voldoet u aan deze regels, dan voldoet u ook aan de voorwaarden om van deze subsidie te genieten en dan kan u uw premie activeren tot 31 maart 2024.
De zonnepanelen mag u bovendien installeren op eender welk dak op hetzelfde perceel als het gesaneerde dak.

Dakrenovaties bij een verwarmde stal, loods of schuur

Het renoveren van een dak op een verwarmde ruimte vraagt uiteraard om een goede, geïsoleerde oplossing. Dit niet alleen om de druk op de (verwarmings)kosten te verlagen, maar eveneens omdat een geïsoleerde oplossing met een Rd-waarde van 4,5 m²K/W ook in aanmerking komt voor een mooie subsidie via Fluvius. Zo kan u voor het vervangen van uw asbesthoudend dak en het installeren van een geïsoleerde oplossing sinds februari 2022 tot €16/m2 subsidie ontvangen.

Ondertussen is het zo dat de basisprijzen voor de conventionele geïsoleerde oplossingen – zoals sandwichpanelen -  de laatste 4 maanden sterk in prijs zijn gedaald. Dit, onder meer, door de voordelige staalprijzen. Vanaf kwartaal 1 volgend jaar voorzien wij een stijging in deze prijzen, door de indexatie op de basis grondstoffen. 

De OVAM containers

Eind 2021 lanceerde OVAM het protocol voor ondersteuning van de landbouwsector om asbestdaken op agrarische gebouwen versneld te verwijderen. Hierbij kon je als landbouwer je asbesthoudend dak gratis laten afvoeren en verwerken. De actie werd initieel opgezet met als doel om 1500 landbouwers te helpen. De actie bleek een groot succes, want het aantal deelnemers werd snel bereikt en ook de wachtlijst was binnen de kortste keren volzet. Een tweede actie werd recent gelanceerd en ook deze actie was snel volzet. Vandaag is er een wachtlijst aangelegd waarop u zich nog steeds kan melden voor het aanvragen van deze containers.

Viste u naast het net? Geen man overboord, want lokaal zijn ook vaak initiatieven lopende, gelanceerd door de aanwezige intercommunales. Dit betekent wel dat er in elke regio in Vlaanderen vaak een verschillende regeling van kracht is. Toch loont het de moeite om zich hier even in te verdiepen, want hier kan je vaak één of meerdere containers bekomen aan een prijs van 170 €/stuk.

M.M Montage

Met M.M Montage hebben wij 15 jaar ervaring in dak – en gevelrenovatie binnen de agrarische sector, zowel in Nederland als België. Wij bieden totaaloplossingen en ontzorgen onze klanten van A tot Z. Wilt u ook weten wat uw opties zijn?